Tikaré

Français Português Deutsch Español English Italiano

Tikare là một tổng của tỉnh Bam ở tây bắc Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Tikare. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có dân số 33.396 người.

WikipediaImpressum