Godyr

Français Deutsch Español English Italiano

Godyr là một tổng thuộc tỉnh Sanguié ở miền trung Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Godyr. Dân số năm 2006 là 19.319 người.

WikipediaImpressum