Dablo

Français Deutsch Español English Italiano

Dablo là một tổng thuộc tỉnh Sanmatenga ở miền trung Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Dablo. Dân số năm 2006 là 21.743 người.

WikipediaImpressum