Ipelcé

Français Português Deutsch Español English Italiano

Ipelce là một tổng thuộc tỉnh Bazéga ở miền trung Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Ipelce. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có tổng dân số 12.802..

WikipediaImpressum