Kordié

Français Deutsch Español English Italiano

Kordie là một tổng thuộc tỉnh Sanguié ở miền trung Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Kordie. Dân số năm 2006 là 18.124 người.

WikipediaImpressum