Tiéfora

Français Português Deutsch Español English Italiano

Tiéfora là một tổng của tỉnh Comoé ở tây nam Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Tiéfora. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có dân số 35.894 người..

WikipediaImpressum