Dassa

Français Deutsch Español English Italiano

Dassa là một tổng thuộc tỉnh Sanguié ở miền trung Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Dassa. Dân số năm 2006 là 14.782 người

WikipediaImpressum