Loumana

Français Deutsch Español English Italiano

Loumana là một tổng thuộc tỉnh Léraba ở tây nam Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Loumana. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có tổng dân số 22.680 người.

WikipediaImpressum