Cassou

Français Deutsch Español English Italiano

Cassou là một tổng thuộc tỉnh Ziro ở phía nam Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Cassou. Dân số năm 2006 là 40.833.

WikipediaImpressum