Siglé

Français Português Deutsch Español English Italiano

Siglé là một tổng của tỉnh Boulkiemdé ở miền trung Burkina Faso. Dân số năm 2005 là 31.279 người. Thủ phủ của tổng này là thị xã Siglé.

WikipediaImpressum