Kayao

Français Português Deutsch Español English Italiano

Kayao là một tổng thuộc tỉnh Bazéga ở miền trung Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Kayao. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có tổng dân số 37.615 người..

WikipediaImpressum