Niabouri

Français Deutsch Español English Italiano

Niabouri là một tổng thuộc Sissili (tỉnh) ở phía nam Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Niabouri. Dân số năm 2006 là 19.068 người.

WikipediaImpressum