Français Português Deutsch Español English Italiano

Fô là một tổng thuộc tỉnh Houet ở tây nam Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Fô. Dân số năm 2006 là 19.199 người.

WikipediaImpressum