Rouko

Français Português Deutsch Español English Italiano

Rouko là một tổng của tỉnh Bam ở tây bắc Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Rouko. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có dân số 13.175 người.

WikipediaImpressum