Silly, Burkina Faso

Français Deutsch Español English Italiano

Silly là một tổng của tỉnh Sissili ở phía nam Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Silly. Dân số năm 2006 là 33.350 người.

WikipediaImpressum