Toécé

Français Português Deutsch Español English Italiano

Toece là một tổng của tỉnh Bazéga ở miền trung Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Toece. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có dân số 33.608 người..

WikipediaImpressum