یالگو

Français Deutsch English Italiano

یالگو
Wikipedia

یالگو شهری در شهرستان کونگوسی در استان بام در بورکینافاسوی شمالی است و جمعیت آن ۱۱۲۰ نفر است.
Impressum