ناندیالا

Français Deutsch Tiếng Việt English Italiano Svenska

ناندیالا شهری در شهرستان ناندیالا در استان بولکیمده در بورکینافاسوی غربی مرکزی است جمعیت آن ۱۰۷۱۱ نفر است.

WikipediaImpressum