Tibga

Français Português Deutsch Español English Italiano

Tibga là một tổng của Gourma Province ở đông bắc Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Tibga. Dân số năm 2006 là 29.100 người.

WikipediaImpressum