Yamba

Français Português Deutsch Español English Italiano

Yamba là một tổng của Gourma Province ở đông bắc Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Yamba..

WikipediaImpressum