Gogo

Français Deutsch Español English Italiano

Gogo là một tổng thuộc tỉnh Zoundwéogo ở miền trung Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Gogo. Dân số năm 2006 là 38.175 người.

WikipediaImpressum