เขตพญาไท

العربية 中文 Deutsch English Italiano Bahasa Melayu Norsk (Bokmål) 日本語

เขตพญาไท
Wikipedia

พญาไท เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
Impressum