کومسیلگا

English Svenska

کومسیلگا شهری در شهرستان زیمتنگا در استان بام در بورکینافاسوی شمالی است و جمعیت آن ۸۲۰ نفر است.

WikipediaImpressum