Tougo

Français Português Deutsch Español English Italiano

Tougo là một tổng của tỉnh Zondoma ở phía tây Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Tougo.

WikipediaImpressum