Kampti

Français Deutsch Español English Italiano

Kampti là một tổng thuộc tỉnh Poniở phía nam Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Kampti. Dân số năm 2006 là 44.026 người.

WikipediaImpressum