Pestisu Mic

Nederlands Português Deutsch Українська Српски / Srpski English Italiano Bahasa Melayu 中文 Română

Pestisu Mic
Wikipedia

Pestișu Mic là một xã thuộc hạt Hunedoara, România. Dân số thời điểm năm 2002 là 1291 người.
Impressum