กีแยตช์

Slovenčina Français Nederlands Português Tiếng Việt Čeština Українська Deutsch Polski Српски / Srpski English Bahasa Melayu 中文 Русский Română

กีแยตช์
Wikipedia

กีแยตช์ (โปแลนด์: Kietrz) เป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโปแลนด์ อยู่ในเขตจังหวัดออปอแล ห่างจากเมืองกวุปต์ชึตแซ 20 กิโลเมตร และมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐเช็ก มีเนื้อที่ 18.87 ตารางกิโลเมตร ในปี ค.ศ. 2007 มีประชากร 6,366 คน
Impressum