Houndé

Suomi Français Română Nederlands Português Polski Deutsch Español English 中文 Galego Svenska Italiano

Houndé
Wikipedia

Houndé là một tổng thuộc Tuy (tỉnh) ở phía nam Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Houndé. Dân số năm 2006 là 72.723 người.
Impressum