Tangaye

Français Deutsch Español English Italiano

Tangaye là một tổng của tỉnh Yatenga ở phía bắc Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Tangaye. Dân số năm 2006 là 32.623 người.

WikipediaImpressum