Satiri, Burkina Faso

Français Português Deutsch Español English Italiano

Satiri là một tổng của tỉnh Houet ở tây nam Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Satiri. Dân số năm 2006 là 37.369 người..

WikipediaImpressum