Tiankoura

Français Português Deutsch Español English Italiano

Tiankoura là một tổng của tỉnh Bougouriba ở tây nam Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Tiankoura. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có dân số 13.086 người..

WikipediaImpressum