Kaïn

Français Deutsch Español English Italiano

Kain là một tổng thuộc tỉnh Yatenga ở phía bắc Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Kain. Dân số năm 2006 là 11.236 người.

WikipediaImpressum