Nako

Français Deutsch Español English Italiano

Nako là một tổng thuộc tỉnh Poni ở phía nam Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Nako. Dân số năm 2006 là 27.840 người.

WikipediaImpressum