ایستگاه متروی باکهرست هیل

Français العربية Nederlands Čeština Deutsch Polski Magyar English 中文 Italiano

ایستگاه متروی باکهرست هیل
Wikipedia

ایستگاه باکهرست هیل یک ایستگاه از خط مرکزی و از خطوط متروی لندن است؛ که در منطقه باکهرست هیل قرار دارد و در ۲۲ اوت ۱۸۵۶ افتتاح شده است.
Impressum