Béré

Deutsch English Italiano

Bere là một tổng Zoundwéogo (tỉnh) ở miền trung Burkina Faso. Dân số năm 1996 là 28.627 người. Thủ phủ là thị xã Béré.

WikipediaImpressum