Séguénéga

Français Deutsch Polski English Español Italiano

Séguénéga là một tổng của tỉnh Yatenga ở phía bắc Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Ouahigouya. Dân số năm 2006 là 61.730 người.

WikipediaImpressum