Malba

Français Deutsch Español English Italiano

Malba là một tổng thuộc tỉnh Poni ở phía nam Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Malba.

WikipediaImpressum