Morolaba

Français Deutsch Español English Italiano

Morolaba là một tổng thuộc tỉnh Kénédougou ở tây nam Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Morolaba. Dân số năm 2006 là 20.274 người.

WikipediaImpressum