Koper, Burkina Faso

Français Deutsch Español English Italiano

Koper là một tổng thuộc Ioba (tỉnh) ở đông nam Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Koper. Dân số năm 2006 là 21.265 người..

WikipediaImpressum