Koumbia

Français Deutsch Español English Italiano

Koumbia là một tổng thuộc Tuy (tỉnh) ở phía nam Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Koumbia. Dân số năm 2006 là 36.195 người.

WikipediaImpressum