తాడిపత్రి

中文 Português Italiano Polski Tiếng Việt English Español Bahasa Melayu Svenska

తాడిపత్రి
Wikipedia

తాడిపత్రి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన ఒక పట్టణం.పిన్ కోడ్ నం. 515 411., ఎస్.టి.డి.కోడ్ నం. 08558.
Impressum