పర్లాకిమిడి

Français 中文 فارسی Deutsch Português Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu Русский Svenska Català

పర్లాకిమిడి లేదా పర్లాఖేముండి ఒడిషా రాష్ట్రంలో గజపతి జిల్లా ముఖ్యపట్టణము. ఆంధ్రపదేశ్ - ఒడిషా రాష్ట్ర సరిహద్దుకు సమీపంలో మహేంద్రతనయ నది ఒడ్డున ఉన్నదీ పట్టణం.

WikipediaImpressum