పర్లాకిమిడి

Français 中文 فارسی Deutsch Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu Русский Svenska Català Português

పర్లాకిమిడి (Parlakimidi లేదా Parlakhemundi) ఒడిషా రాష్ట్రంలో గజపతి జిల్లా ముఖ్యపట్టణము. ఆంధ్రపదేశ్ - ఒడిషా రాష్ట్ర సరిహద్దుకు సమీపంలో మహేంద్రతనయ నది ఒడ్డున ఉన్నదీ పట్టణం.

WikipediaImpressum