మదీనా

Suomi فارسی Tiếng Việt Galego Magyar Nederlands Slovenščina Српски / Srpski Norsk (Bokmål) Bahasa Melayu Português Română Français Euskara Català Svenska Lietuvių 日本語 Nynorsk Español Slovenčina 中文 Dansk ไทย Čeština Deutsch Italiano Hrvatski Українська Ελληνικά हिन्दी English Русский 한국어 Eesti Polski العربية Türkçe עברית

మదీనా
Wikipedia

మదీనా (అరబ్బీ المدينة المنورة అల్-మదీనతుల్-మునవ్వరా లేదా المدينة అల్-మదీనా; అధికారికంగా అల్-మదీనతుల్-మునవ్వరా) ఇది హిజాజ్, సౌదీ అరేబియాకు పశ్చిమాన గల ప్రాంతం,, అల్-మదీనా రాష్ట్రపు రాజధాని. ఇస్లాం లోని రెండవ అతిపవిత్రమయిన నగరం. ముహమ్మద్ సమాధిగల నగరం. ముహమ్మదుప్రవక్త తన అనుయాయులతో కలసి మక్కా నుండి వలస హిజ్రత్ చేసిన నగరం కూడానూ.
Impressum