Πάγοι Κέρκυρας

English Svenska

Πάγοι Κέρκυρας
Wikipedia

Οι Πάγοι παλιότερα αποτελούσαν Κοινότητα του Νομού Κερκύρας στα διοικητικά όρια της οποίας εντάσσονταν και οι οικισμοί Πρινύλας, Βατωνιές και Άγιος Γεώργιος. Σήμερα τα ίδια χωριά αποτελούν Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αγίου Γεωργίου με έδρα τους Πάγους. Κατά την απογραφή του 2001 το Διαμέρισμα είχε πραγματικό πληθυσμό 676 κατοίκους, ενώ οι Πάγοι 380.
Impressum