Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου


Русский Français English Ελληνικά Deutsch Suomi Polski

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΠΔΕΙ) είναι μία από τις εφτά ενιαίες αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας. Αποτελεί βαθμίδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και συστήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 2011, σύμφωνα με τη νέα διοικητική διαίρεση (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») της χώρας.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Περιφέρεια Πελαγονίας (ΠΓΔΜ) Νοτιοδυτική περιφέρεια (ΠΓΔΜ) Νοτιοανατολική περιφέρεια (ΠΓΔΜ) Περιφέρεια Βαρντάρ Isola del Campo


Impressum