రెడ్‌క్రాస్

Suomi فارسی Tiếng Việt Galego Magyar Nederlands Slovenščina Српски / Srpski Norsk (Bokmål) Bahasa Melayu Português Română Français Svenska Euskara Català Lietuvių 日本語 Nynorsk Español Slovenčina 中文 Dansk ไทย Čeština Deutsch Italiano Hrvatski Українська Ελληνικά हिन्दी English Русский 한국어 Eesti Polski العربية Türkçe עברית

రెడ్‌క్రాస్
Wikipedia

అంతర్జాతీయ రెడ్‌క్రాస్, రెడ్‌క్రెసెంట్ ఉద్యమం (ఆంగ్లం : The International Red Cross and Red Crescent Movement) ఒక అంతర్జాతీయ మానవతావాద ఉద్యమం. ఈ సంస్థలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 9.7 కోట్ల మంది సభ్యులు (కార్యకర్తలు) ఉన్నారు. వీరు మానవతావాదాన్ని, మానవుల జీవితాలను, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి అనునిత్యం శ్రమిస్తూ వుంటారు. జాతి, మత, కుల, వర్గ, వర్ణ, వయో భేదాలు లేకుండా సత్సంకల్పంతో పనిచేస్తూ వుంటారు.Ariana, Genève, Swit…
Geneva, Switzerland
Geneva, Switzerland
Geneva, Statue of He…
Genève avec son jet …
Croce Rossa
Geneva, Red Cross, I…
United Nations Genf
The Grand mosqe gene…
Ecole hotelière Vieu…
Eglantyne JEBB
CICR - Comité Intern…
Siège du CICR de face
Geneve Red Cross mus…
Le siège du CICR
Chantier du CICR
Position of Plaque s…
Musée de l'Ariana
Comité international…
The Grand mosqe gene…
The Grand mosqe gene…
The Grand mosqe gene…
Palais des nations
Museo de Cruz Roja e…
日内瓦联合国组织
Ariana, Genève, Swit…
Eglantyne JEBB
Ecole hôtelière - Re…
Genève - Cour du Mus…
CICR:ICRC
Comité international…
Mosaïque offerte par…
Musée international …
Chantier du CICR
Ecole hôtelière - Re…
Ecole hôtelière - Re…
Red Cross , Geneva
Direction Pregny
Ecole hôtelière - Re…
Geneva, Red Cross
Comite CICR
Palácio das Nações U…
Red Cross , Geneva
Palacio de las Nacio…
Ecole hôtelière - Re…
Ecole hôtelière - Re…
Le Palais des Nation…
Ecole hôtelière - Re…
Ecole hôtelière - Re…
Bassin du parc de l'…
CICR
Ariana, Genève, Swit…
Comité international…
Parc du Musée de l'A…
Sculptures censées n…
Fontaine dans le par…
Ecole hôtelière - Re…
cadeau des communaut…
Comité international…
EHG CICR
L'esplanade du siège…
cruz roja en Ginebra
Ecole hôtelière - Re…
Bassin du parc de l'…
Ginebra Musero de la…
vieux bois, école ho…
L'école hôtelière et…
IMG_1148
Vue sur l'avenue de …
Prisoner Monument in…
Flags of Red Cross a…
GENEVA红十字会总部
Comité international…
Cruz Roja en Ginebra
Chantier pour le réa…
Musée international …
ICRC's museum
日内瓦红十字会总部对面的餐馆。
La réception du sièg…
Geneva, Switzerland
Restaurant Vieux-Bois
Restaurant Vieux-Bois
Comité international…
"Smoker's cease fire"
Mosaïque dans le par…
Red Cross territory
CICR + Ecole hoteliè…
United Nations Organ…
house of india
Le palais des Nation…
Ecole Hôtelière de G…
cicr
Le siège du CICR
Ecole hôtelière - Re…
Ecole hôtelière - Re…
Ecole hôtelière - Re…
Ecole hôtelière - Re…
Plaque at the ICRC M…
La fontaine du parc …
Comité international…

Impressum