యర్రగుంట్ల

Nederlands Italiano Tiếng Việt English Svenska Bahasa Melayu 中文 Português

యర్రగుంట్ల
Wikipedia

యర్రగుంట్ల, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని వైఎస్ఆర్ జిల్లాకు చెందిన జనగణన పట్టణం. .




Impressum