యర్రగుంట్ల

Svenska Nederlands Português Tiếng Việt English Bahasa Melayu 中文 Italiano

యర్రగుంట్ల
Wikipedia

యర్రగుంట్ల (యెర్రగుంట్ల, ఎర్రగుంట్ల), ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వైఎస్ఆర్ జిల్లాకు చెందిన పట్టణం, అదేపేరుగల మండలానికి కేంద్రం. ఇది సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది జిల్లా కేంద్రమైన కడపకు వాయవ్యంగా 40 కి.మీ. దూరంలో వుంది.
Impressum