Asinara

日本語 Eesti Français Nederlands Polski Deutsch Español Dansk English Português 中文 Ελληνικά Català Svenska Italiano

Asinara
Wikipedia

Asinara er ei øy i Middelhavet like nordvest for Sardinia i Italia. Ho har eit areal på 51 km² og om lag 700 innbyggjarar. Øya er fjellkledd med ein bratt klippekyst. På grunn av lite ferskvatn er det lite tre på øya og lågt kratt dominerer vegetasjonen. Øya har nyleg vorte omdanna til eit dyrereservat og marint reservat. Øya har nokre uvanlege dyr, inkludert ein bestand av ville albinoesel, som har gjeve øya sitt namn.
Impressum