Канал Дунав—Тиса—Дунав

Nynorsk Čeština Deutsch Français Magyar English Українська Hrvatski Русский

Канал Дунав—Тиса—Дунав
Wikipedia

Хидросистем Дунав—Тиса—Дунав (ДТД) је јединствена каналска мрежа која повезује токове река Дунава и Тисе кроз Војводину и представља хидротехнички систем за одводњавање унутрашњих вода, наводњавање, одбрану од поплава, снабдевање водом, одвођење употребљених вода, пловидбу, туризам, рибарство и узгој шуме.
Impressum