గౌరిబిదనూరు

Nederlands Português Español Tiếng Việt English Bahasa Melayu 中文 Svenska Italiano

గౌరిబిదనూరు, అనే పట్టణం కర్ణాటక రాష్ట్రం, చిక్కబళ్ళాపూర్ జిల్లాకు చెందిన ఒక తాలూకా,పురపాలక సంఘం హోదా కలిగిన పట్టణం.ఈ పట్టణానికి చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఇక్కడికి 6 కి.మీ. దూరంలో రెండవ జలియన్ వాలా బాగ్ గా పిలవబడే ప్రసిద్ధ విదురాశ్వత పుణ్యక్షేత్రం ఉంది.

WikipediaImpressum